Velkommen til
gratis webinar!

Vårt fokus er kommunikasjon og krisehåndtering
i møtet mellom mennesker.

Mennesket i Fokus tilrettelegger, utvikler og gjennomfører ulike webinarer for både private og for næring. I dette gratis webinaret vil vi ta deg igjennom det vi kaller “Småskalaondskap” og hvordan du kan identifisere og ta grep mot dette.

Møt kurslederen

I dette gratis webinaret vil du møte Bjarte Malum som har lang fartstid som både foredragsholder og hjelper.

Bjarte brenner for å sette fokus på hvordan mennesker i hjelperrollen, privat og profesjonelt, kan være den beste hjelperen for andre, og samtidig ivareta seg selv på en god og omsorgsfull måte.

Han har 15 års erfaring fra lukkede barnevernsinstitusjoner og fra rus- og psykiatri.

Bjarte underviser blant annet på Høyskolen i Bergen og for MennesketiFokus.

view of two persons hands

Etterspurt

Foredraget har gått sin seiersgang fra Alta i nord til Lyngdal i sør og er inne på flere av landets Høyskoler. Bjarte har over 15 års erfaring fra landets strengeste barnevernstiltak, bofellesskap og nå de siste 6 årene fra booppfølging med voksne rusavhengige. Bjarte brenner for at mennesker skal komme mer i kontakt med seg selv og da må vi tørre å se på skyggesidene våre!

Det store bildet

Bjarte trekker linjer i et historisk perspektiv og ser på hva som ligger bak og kommer innom temaer som makt, motmakt, avstand mm. Foredraget avsluttes med å trekke frem hva som må til for å forebygge slike fenomener.

Finne årsaken

Bjarte Malum foreleser om situasjonsbetingede årsaksfaktorer som påvirker mennesker til å begå krenkende, grenseoverskridende eller småskala-ondskaps handlinger mot andre. Det tas utgangspunkt i et selvopplevd eksempel på en slik type handling og årsakene bak blir analysert.

stå ikke i veien

Gratis webinar om Småskalaondskap

Bli med oss i noen minutter og opplev hvordan du kan få redskaper som gjør det enklere for deg å både bli tilfreds med deg selv, og bidra for andre. Vi viser deg hvordan vi med TEFT-metoden kan gi deg et verktøy, metode og kompass du umiddelbart kan dra nytte av og som kan hjelpe deg å få mer ut av både privatliv og jobb!

Ønsker du å vite mer om TEFT-medoden?

Du har nå fullført vårt gratis webinar om TEFT-metoden, og vi inviterer deg til en hyggelig prat om hvordan du kan enten bli TEFT-ambassadør i egen bedrift eller ta videre kurs i TEFT til eget formål enten behovet er privat eller i jobbsammenheng.

Skriv deg gjerne inn på skjemaet til høyre, så vil vi ta kontakt med deg for videre kartlegging og samtale. Denne samtalen er selvsagt helt uforpliktende og kostnadsfri.

TEFT®-metoden hjelper deg til å være fullt og helt tilstede i øyeblikket

Et helhetlig ledelse- og kommunikasjons-verktøy og metode som kan brukes både i jobb og privatliv. Verktøyet hjelper deg og dine medarbeidere å få mer oversikt og fokus. 

Dette gir igjen mer energi, overskudd, glede og mening i hverdagen!

Våre kurs og foredrag

For Hjelpere

TEFT®-kurs
Hvem hjelper hjelperen
Vivat Førstehjelpskurs ved selvmordsfare
Stressmestringskurs
Latterkurs
Fargeriktpåfyll

Veiledning og coaching for enkeltpersoner og par

For BEDRIFTER

TEFT®-kurs
Vivat Førstehjelpskurs ved selvmordsfare
Stressmestringskurs

Veiledning og Coaching for enkeltpersoner

For Privatpersoner

Samlivskurs
    PREP/Bufferkurs
Vivat Førstehjelpskurs ved selvmordsfare
Stressmestringskurs
Latterkurs
Fargeriktpåfyll

Veiledning og Coaching For enkeltpersoner og par

Individuell Terapi

PARTERAPI

Vi hjelper deg til å være fullt og helt tilstede i øyeblikket.