Småskalaondskap

Bjarte Malum foreleser om situasjonsbetingede årsaksfaktorer som påvirker mennesker til å begå krenkende, grenseoverskridende eller småskala-ondskapshandlinger mot andre. Det taes utgangspunkt i et selvopplevd eksempel på en slik type handling og årsakene bak blir analysert. Bjarte trekker linjer i et historisk perspektiv og ser på hva som ligger bak og kommer innom temaer som makt, motmakt, avstand mm. Foredraget avsluttes med å trekke frem hva som må til for å forebygge slike fenomener.

Foredraget har gått sin seiersgang fra Alta i nord til Lyngdal i sør og er inne på flere av landets Høyskoler. Bjarte har over 15 års erfaring fra landets strengeste barnevernstiltak, bofellesskap og nå de siste 6 årene fra booppfølging med voksne rusavhengige. Han brenner for at mennesker skal komme mer i kontakt med seg selv og da må vi tørre å se på skyggesidene våre!

Foredraget vil garantert overraske, sjokkere og opplyse deg. Det passer for både fagfolk og andre. Bjarte Malum er utdannet vernepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk. Han har 15 års erfaring fra lukkede barnevernsinstitusjoner og fra rus og psykiatri. 
Les mer om Bjarte Malum her.