Vivat

Vivat

Samarbeidspartner

Vivat tilbyr opplæring i hvordan du kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp signaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Kursene Vivat leverer er designet slik at kursdeltakerne får en felles kompetanse, uavhengig av profesjon og faglig bakgrunn.
Kursene stimulerer til økt samhandling mellom ulike tjenester og kompetansemiljøer.