Fagakademiet

Fagakademiet

Samarbeidspartner

Fagakademiet AOF tilbyr praksisnær kompetanseutvikling til ansatte i kommunal og offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor.
Har i over 20 år levert praksisnære kompetansetiltak til hele Norge.