Elpis

Elpis

Samarbeidspartner

ELPIS’ visjon er et samfunn der ingen strever med selvmordstanker alene. De arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende får den hjelpen de trenger. Hos dem finner du informasjon og veiledning.