photo of three men jumping on ground near bare trees during daytime

Vennskap og gode relasjoner forlenger livet

For å vokse og utvikle oss som menneske på en helhetlig og god måte, er vi avhengig av å være i samspill med omgivelsene. Speile oss i hverandre, utfordre og la oss bli utfordret.

photo of three men jumping on ground near bare trees during daytime

Å utvikle den emosjonelle intelligensen er en forutsetning for å kunne være i samspill med våre omgivelser på en god og utviklende måte. I det samspillet lærer vi å se oss selv utenfra og andre innenfra. Så lenge dette skjer på en god, trygg og tillitsfull måte, der vi respekterer hverandres grenser, skjer en naturlig og sunn utvikling.

Når vi ikke føler oss trygg og respektert, kan det relasjonelle samspillet i stedet oppleves som overtramp, overgrep og sette seg som små og store traumer. Å ha relasjoner og gode sosiale settinger der vi kan være trygg, leken og åpen, uten frykt for at våre egne grenser skal bli tråkket over, er derfor viktig og nødvendig for en god og naturlig utvikling.

Venninnegjengen, koret, det gode kollegafellesskapet, fotballaget, en time med LatterFunk der det er lov å le av seg selv og sammen med andre. Kjenne gode rytmer og en herlig frihetsfølelse. Uansett hva du velger, produksjonen av de samme gode kjemiske prosessene starter. Lykke-, kjærlighets- og de smertelindrende hormonene som er byggesteinene for en sterk og god fysisk og psykisk helse.

«Vennskap og gode relasjoner er enkelt og greit med på å forlenge levetiden vår, det reduserer risikoen for hjertesykdom og til og med hjelper oss med å tolerere både fysisk og psykisk smerte bedre.

– Sosiale forbindelser er like viktig for kroppen vår som å avstå røyking og som å få tilstrekkelig med søvn, sier Harvard-forskerne.»

Les mer her:

https://www.kk.no/livet/a-dra-pa-jentetur-er-det-beste-du-kan-gjore-for-helsen-din/70934779?fbclid=IwAR0EMLc_qs-X2SN16vq40lb5xCwUo7CCg-1NvSYWu8MoJTSzLdUA0mrnL4I