TFT-metoden

Få bedre livskvalitet med forenklet TFT.

Hva kan være et felles kjennetegn ved disse utfordringene: frykt, fobi, angst, avhengighet, stress, nedstemthet, søvnproblemer? Det felles kjennetegnet er FØLELSER.

Det er følelsene vi jobber med når vi benytter TankeFeltTeknikker (TFT). Terapeuten behandler følelser, ikke diagnoser eller sykdommer.

TankeFeltTeknikker er en metode som tar i bruk kroppens eget reparasjonssystem for plagsomme følelser og spenninger. Følelser som er irrasjonelle eller irrasjonelt sterke, og følelser som hindrer en fra å kunne yte sitt beste.

Behandlingen

Terapeuten benytter spørreteknikker for å avdekke og aktivere de uønskede følelsene. Når klienten fokuserer på den uønskede følelsen/spenningen/smerten, «tapper»/banker en lett på hender, overkropp eller ansikt for å aktivere kroppens evne til å hjelpe seg selv.

Metoden har ingen kjente bivirkninger etter mer enn 35 års bruk over hele verden.

Du får i tillegg opplæring i hvordan du kan bruke Forenklet TFT på deg selv. En metode du kan bruke til avspenning for deg selv og andre for resten av livet.

Les mer om forskning på TFT her

Har du spørsmål eller ønsker å bestille time?

Ring Anne Grete på telefon 90 99 49 78 eller send e-post til annegrete@mennesketifokus.no

Anne Grete Lund
MUIS-sertifisert Tankefeltterapeut

Kontakt