Parterapi

Å være to kan være det beste, men også det mest utfordrende i livet.

De fleste har store forventninger til partneren og parforholdet, og det er viktig å ha. Men noen ganger står forventningene i veien for at vi klarer å se muligheter, løsninger og det gode hos hverandre og i det som skjer. Negative mønstre og spor utvikles, og en følelse a
v avstand og adskillelse oppstår.

Ta kontakt om disse punktene treffer deg

  • Har dere stor avstand og motstand i forholdet?
  • Står ikke forholdet til forventningene dere hadde i starten?
  • Har dere opplevd skuffelser, svik og tillitsbrudd?
  • Har dere utfordringer i forhold til grensesetting og barneoppdragelse?
  • Tar dere hverandre som en selvfølge?
  • Føler dere at dere ikke blir sett og verdsatt?
  • Er forholdet blitt kjedelig og forutsigbart?
  • Opplever dere mindre glede, latter, spontanitet og nysgjerrighet sammen?
  • Er dere i ferd med å vokse fra hverandre?

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Kontakt