Individuell terapi

Mennesket i Fokus hjelper deg å skape pusterom i en krevende og hektisk hverdag. Det vil igjen gjøre deg mer oppmerksomt tilstedeværende og fokusert både i jobb og privatliv.

For at du virkelig skal kunne være tilstede og noe for andre, må du først være noe for deg selv.
Å gjøre, prestere og være noe for andre er kvaliteter de fleste av oss kjenner igjen og verdsetter.
Men mange strekker seg for langt og har utfordringer med å sette gode og tydelige grenser.
Så lenge vi har overskudd, kjenner glede, mening og mestrer det vi gjør går det meste bra.
I det øyeblikket noen av disse elementene forsvinner skjer det noe med oss, ofte helt umerkelig.
At noe har skjedd forstår vi først når overskuddet mangler, helsen begynner å svikte fysisk eller psykisk,
eller konflikter og uoverensstemmelser oppstår i omgivelsene, på jobb eller privat.

Kjenner du deg igjen i noe av dette?

Er du en av de som har strukket deg for langt og trenger en pause er vi her for å hjelpe deg til å justere ditt kompass så du finner retningen tilbake til din livsglede og energi som igjen vil gi deg inspirasjon og overskudd til å leve livet ditt slik du egentlig ønsker.

Er du en av de som har overskudd, glede og mening i livet, men ønsker å forebygge negativt stress og utbrenthet, er vi  her for å gjøre deg bedre rustet og i stand til å møte små og store utfordringer i din hverdag og i ditt liv.

For bestilling eller spørsmål, ta kontakt:

Kontakt