Individuell-/Parterapi

Individuellterapi

I en krevende og hektisk hverdag er det lett å glemme seg selv. I stedet er vi mer fokusert på å ta vare på og være noe for andre, og vi forventer å innfri krav og nå nye mål både i jobbe, skole og privatliv.

Mennesket i Fokus hjelper deg å skape pusterom i en krevende og hektisk hverdag. Dette vil igjen gjøre deg mer tilstedeværende i både jobb og privatliv. 

Parterapi

Å være to kan være det beste, men også det mest utfordrende i livet.

De fleste har store forventninger til partneren og parforholdet, og det er viktig å ha. Men noen ganger står forventningene i veien for at vi klarer å se muligheter, løsninger og det gode hos hverandre og i det som skjer. Negative mønstre og spor utvikles, og en følelse av avstand og adskillelse oppstår.

TFT-metoden

TankeFeltTeknikker er en metode som tar i bruk kroppens eget reparasjonssystem for plagsomme følelser og spenninger. Følelser som er irrasjonelle eller irrasjonelt sterke, og følelser som hindrer en fra å kunne yte sitt beste.