Vivat førstehjelp
ved selvmordsfare

Selvmord blant unge tar flere liv enn trafikkulykker, overdoser og kreft.
Det skjer 500 – 600 selvmord i Norge hvert år.
Hver måned tar 6 vellykkede unge norske menn sitt eget liv.
Flere kvinner forsøker å ta sitt eget liv, men flest menn lykkes
.

Dette er toppen av et isfjell. Det reelle tallet er 5-25 % høyere.
I tillegg har 260.000 personer selvmordstanker. Så og si alle vil ha tanker om selvmord en eller flere ganger i livet. Det er en del av det å leve, men ikke en unnskyldning for at vi skal forhindre flere selvmord.

WHO og norske myndigheter har som mål å redusere antall selvmordsforsøk og selvmord. Vivat førstehjelp ved selvmordsfare er et standardisert opplæringsprogram som er utviklet av Vivat selvmordsforebygging og støttet og delfinansiert av Helsedirektoratet.
Kurset er utviklet for å passe hjelpere med ulik faglig bakgrunn som møter selvmordsnære mennesker i sitt virke, samt frivillige og andre personer som i sine ulike roller kan komme i en hjelperposisjon overfor mennesker der selvmord er et tema.

Fem områder kursdeltagere føler økt kompetanse på i møte med selvmordsnære mennesker:

  • Opplever seg mer kompetente
  • Har en høynet beredskap
  • Har økt sine kommunikasjonsferdigheter
  • Er bedre til å dele informasjonen med andre
  • Opplever at de gjør bedre intervensjoner i sine møter med selvmordsnære mennesker

Mange kan bidra til å forebygge selvmord

FriskOpp er ett dagskurs for deg som allerede har tatt 2 dagers Førstehjelpskurset og ønsker å friske opp din kunnskap.

Vivat selvmordsforebygging er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. Vi leverer kurs som gjør deltakerne bedre i stand til å oppdage mennesker med selvmordstanker, spørre om selvmordstanker og gi videre førstehjelp ved selvmordsfare.

“Veldig godt opplegg. Reflekterte og kunnskapsrike kursledere som ivaretar alle deltakere på en god måte!”

Leder, brukerstyrt organisasjon.

“Et lærerikt kurs. Rammene for kurset og i gruppen kjentes trygg. Følte meg sett og ivaretatt. Dette gjorde det lett å være en aktiv deltager”

Sykepleier

“Et veldig godt kurs, som var lagt fram på en god og lærerik måte. Forståelige øvelser og gode rollemodeller

Sosialarbeider Bergen kommune

Kommende kurs

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Kontakt