Småskalaondskap

Hva kan få hjelpere til å begå grenseoverskridende handlinger mot sine tjenestemottakere? Foredragsholder Bjarte Malum foreleser om hva som kan få hjelpere til å begå grenseoverskridende handlinger mot sine tjenestemottakere.

Malum tar utgangspunkt i reelle og selvopplevde eksempler. Han trekker historiske linjer og ser på hva som kan ligge bak denne småskala-ondskapen. Bl.a. hentes det kunnskap fra psykologien og sosiologien og han kommer innom temaer som makt, lydighet, avstand m.m. Avslutningsvis belyses hva som kan motvirke og forebygge fremtidig småskala-ondskap.

Foredraget vil garantert overraske, sjokkere og opplyse deg. Det passer for både fagfolk og andre. Bjarte Malum er utdannet vernepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk. Han har 15 års erfaring fra lukkede barnevernsinstitusjoner og fra rus og psykiatri. Les mer om Bjarte Malum her.

Bestill foredrag, kontakt oss gjennom skjema.

Kontakt