Sikkerhetsregel nr 1, 
ta først på egen maske før du hjelper andre

Å være hjelper krever at du er tilstede og møter den andre der den er. Dette kan være en svært krevende jobb. På vårt kurs lærer du en modell for kommunikasjon som kan hjelpe deg, uavhengig av profesjon.

Du som hjelper skal være den trygge i situasjonen. Vi hjelper deg å være best mulig rustet, i stand til og forberedt i møte med den andre.

Bli mer bevisst på å:

  • Sette den andre i fokus, uten å miste deg selv
  • Sette grenser på en trygg måte
  • Være fullt og helt tilstede i øyeblikket
  • Kommunisere på en respektfull og trygg måte, også når den andre viser motstand og sterke følelser
  • Se behovene som ligger bak motstand og sterke følelser
  • Ivareta dine egne styrker og ressurser i hverdagen

Kontakt oss for påmelding til kurs

Kontakt