For HJELPERe

Trenger du rask hjelp eller noen å snakke med?

TEFT®-metoden

Et helhetlig ledelse- og kommunikasjons-verktøy og metode som kan brukes både i jobb og privatliv. Verktøyet hjelper deg og dine medarbeidere å få mer oversikt og fokus. 

Dette gir igjen mer energi, overskudd, glede og mening i hverdagen.

Sikkerhetsregel nr 1, ta først på egen maske før du hjelper andre

Å være hjelper for andre handler om å møte den andre der den er. Fokus: Tilstedeværelse, kontakt, respekt og tillit.

“Den største gaven du kan gi til andre, er din tilstedeværelse”
Robin Sharma

Vivat – Førstehjelp ved selvmordsfare

Hvert år tar over 600 mennesker sitt eget liv.
På linje med førstehjelp ved hjerte- og lungeredning, vil vi utdanne flest mulig førstehjelpere ved selvmordsfare.

Hjelpere som har kunnskap og erfaring i å avdekke og bistå mennesker i selvmordsfare.

Småskalaondskap

Mennesket i Fokus hjelper deg å skape pusterom i en krevende og hektisk hverdag. Dette vil igjen gjøre deg mer tilstedeværende i både jobb og privatliv.

Foredragsholder Bjarte Malum foreleser om hva som kan få hjelpere til å begå grenseoverskridende handlinger mot sine tjenestemottakere. Malum tar utgangspunkt i reelle og selvopplevde eksempler. 

Fra punker til foredragsholder

“Mobbeoffer både hjemme og ute. Noen slo, noen trakasserte og de som skulle se og beskytte gjorde det ikke…”
Som hans andre foredrag om “småskala-ondskap” vil dette også garantert engasjere, opplyse og gjøre deg nysgjerrig på menneskets mørkesider og hva vi alle kan gjøre for å få et bedre samfunn. 

LatterFunk

Et nytt konsept der frihet, latter, glede og tilstedeværelse står i fokus.​

LatterYoga kurs

En god latter kan bokstavelig talt forlenge det gode liv, men den skal ikke gå på bekostning av andre.