TEFT®-metoden

Tillit, emosjonell intelligens, følelser og trygghet

Et helhetlig ledelses- og kommunikasjonsverktøy og metode som kan brukes både i jobb og privatliv.
Verktøyet hjelper deg og dine medarbeidere å få mer oversikt og fokus.
Dette gir igjen mer energi, overskudd, glede og mening i hverdagen.

«Kunsten å få hode og hjerte til å snakke og handle sammen»
 
TEFT®-metoden ivaretar og videreutvikler systemer, mennesker og bedriftskulturen. Integrerer det beste fra to tradisjonelle ledelsesteorier: Tradisjonelt- og Transformerende lederskap
 
Bygg bedriftskulturen på åpenhet, respekt, tillit og integritet.

Kommende kurs

17. November  kl 10.00 – 15.00
1. desember  kl 17.30 – 20.30

Ta kontakt for bestilling av kurs

Kontakt