Stressmestring

Det stilles store krav og forventninger til de fleste av oss. I tillegg stiller de fleste store krav og forventninger til seg selv.

I tillegg til en krevende jobb har mange et hektisk privatliv med barn, familie, venner og fritidsinteresser som skal pleies og ivaretas. Mange ulike roller skal fylles og det er lett å glemme seg selv. Stress og krav tærer på den gode følelsen av overskudd, glede og mening. Dette kan igjen føre til fysiske og psykiske plager, samt at det går på bekostning av våre nærmeste relasjoner.

Vi hjelper deg med å:

  • Håndtere stress på en god måte
  • Få mer overskudd og glede i hverdagen
  • Sette grenser på en god måte
  • Bli bedre kjent med deg selv
  • Bli mer bevisst på egne styrker og ressurser

Ta kontakt for påmelding til kurs

Kontakt