Fritime med Latterfunk

Etter en time med LatterFunk vil du kjenne på godt humør, mer energi, positivitet og glede. Dette er et herlig avbrekk med fokus på fri bevegelse til fengende musikk, enkle latterøvelser og friere pust. En enkel og effektiv vei til frihetsfølelsen. 

Det eneste som kreves er at du er tilstede. Du velger selv om du vil sitte, stå eller gå. Kjenner du til en arbeidsplass, forening, vennegjeng eller jubilant som ønsker en fritime? 

LatterFunk er et konsept som passer både små og store bedrifter som vil bestille kurset, samt privatpersoner som ønsker å delta på felles kurs på oppsatte datoer. Ta kontakt med oss på telefon eller e-post for bestilling eller spørsmål vedrørende kurs.

Alle mennesker har det naturlig i seg. Pust, bevegelse, latter, rytme og lyd. 
Pusten er livsnødvendig for at en nyfødt baby skal leve, og bevegelse og lyd er nødvendig for en naturlig og sunn utvikling. Etter få uker kommer det første smilet, og ganske snart følger den trillende latteren. Alle som har vært i nærheten av små babyer som smiler og ler, har kjent hvor smittende og godt dette er. Kontakt opprettes, tilhørighet knyttes og den naturlige nysgjerrigheten for å utforske og oppdage verden utenfor seg selv vekkes. Utviklingen er i gang.

Men dessverre. Etter hvert som vi blir eldre og får større krav og forventninger til oss selv og våre omgivelser, beveger vi oss mindre. Latteren sitter lengre inne, blir mer betinget og pusten blir kortere og grunnere. Som barn lo vi i snitt 400 ganger per dag, men som voksen ler vi i snitt 15 ganger per dag.

Hva skjer? Hvorfor er det blitt slik?

“Vi slutter ikke å leke fordi vi er gamle. Vi blir gamle fordi vi slutter å leke”
– Anonym

Dette er alvorlige signaler vi ønsker å sette fokus på og gjøre noe med!
I en fritime med LatterFunk skaper vi rom for dette på en uhøytidelig og leken måte. En time uten krav og forventning om å prestere og levere. Kun være tilstede med fokus på bevegelse, latter, pust og rytme.
 
Du er med så mye du ønsker og du deltar på dine premisser. Målet er å få frem følelser som trygghet, glede, tilstedeværelse og frihet som vi gjerne kjente mer på som barn. Å le av seg selv og sammen med andre, istedenfor på bekostning av, er den beste medisin for både fysisk og psykisk helse.

Den langsiktige gevinsten med LatterFunk og mer latter, bevegelse og friere pust kan være:

  • Større grad av trygghet, tillit og åpenhet
  • Bedre fysisk og psykisk helse
  • Bedre relasjoner og mer samhold
  • Økt nærvær
  • Mer rom for kreativitet og nytenking
  • Mer endringsvillighet
  • Større grad av mestringsfølelse
  • Videreutvikle den emosjonelle og sosiale intelligensen

Bli med og finn snarveien til TEFT 
“Evnen til instinktivt og raskt å skjønne en sammenheng eller en situasjon, og til å gjøre det du selv kjenner er riktig akkurat her og nå”

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Kontakt