For bedrifter

Kurs og foredrag

TEFT®-metoden

Et helhetlig ledelse- og kommunikasjons-verktøy og metode som kan brukes både i jobb og privatliv. Verktøyet hjelper deg og dine medarbeidere å få mer oversikt og fokus. 

Dette gir igjen mer energi, overskudd, glede og mening i hverdagen.

Stressmestring – fremme god helse

Det stilles store krav og forventninger til deg som hjelper.
I tillegg stiller mange hjelpere store krav til seg selv.
Mange strekker seg for langt.

Vivat – Førstehjelp ved selvmordsfare

Hvert år tar 500-600 mennesker sitt eget liv.
På linje med førstehjelp ved hjerte- og lungeredning,vil vi utdanne flest mulig førstehjelpere ved selvmordsfare.

Hjelpere som har kunnskap og erfaring i å avdekke og bistå mennesker i selvmordsfare.

Småskalaondskap

Mennesket i Fokus hjelper deg å skape pusterom i en krevende og hektisk hverdag. Dette vil igjen gjøre deg mer tilstedeværende i både jobb og privatliv.

Foredragsholder Bjarte Malum foreleser om hva som kan få hjelpere til å begå grenseoverskridende handlinger mot sine tjenestemottakere. Malum tar utgangspunkt i reelle og selvopplevde eksempler. 

LatterFunk

Et nytt konsept der frihet, latter, glede og tilstedeværelse står i fokus.​

LatterYoga kurs

En god latter kan bokstavelig talt forlenge det gode liv, men den skal ikke gå på bekostning av andre.