Vi må snakke om «småskala-ondskapen»

Vi må snakke om «småskala-ondskapen» Skal vi bli bedre hjelpere og utgaver av oss selv som mennesker, må vi snakke om de mørke sidene våre. Vi må snakke om «småskala-ondskapen». Av Bjarte Malum og Randi Nordvik I sommer fikk vi…

Les mer

Hvordan kan «hvorfor» redde liv?

Hvordan kan «hvorfor» redde liv? Hvorfor kan vi lære noe viktig om krisehåndtering ved å bruke ordet hvorfor? Hva kan ett ord gjøre med et menneske? Hva kan ett ord gjøre for et menneske? Kan det være godt, kan det…

Les mer

Du kan bidra til at selvmord ikke skal være et folkehelseproblem!

Høsten 2020 innførte regjeringen en nullvisjon for selvmord. Bergen kommune hadde allerede i 2018 vedtatt en handlingsplan med nullvisjon. Dette var før Corona pandemien. Våren 2020 kom innstramminger og siden har ikke problemet blitt mindre. Mange melder om store bekymringer…

Les mer

Strekker du ikke til i hverdagen? Du er ikke alene

Det stilles stadig større krav og forventninger til den enkelte, både i jobb og privatliv, og de største kravene er det sannsynligvis vi selv som stiller. Er du mellomleder, leder, jobber du i et omsorgsyrke, eller er du lærer? Da…

Les mer