Du kan bidra til at selvmord ikke skal være et folkehelseproblem!

Høsten 2020 innførte regjeringen en nullvisjon for selvmord. Bergen kommune hadde allerede i 2018 vedtatt en handlingsplan med nullvisjon. Dette var før Corona pandemien. Våren 2020 kom innstramminger og siden har ikke problemet blitt mindre. Mange melder om store bekymringer…

Les mer

Strekker du ikke til i hverdagen? Du er ikke alene

Det stilles stadig større krav og forventninger til den enkelte, både i jobb og privatliv, og de største kravene er det sannsynligvis vi selv som stiller. Er du mellomleder, leder, jobber du i et omsorgsyrke, eller er du lærer? Da…

Les mer

Historier

I 2015 var Mennesket i fokus med å arrangere Verdensdagen for psykisk helse der temaet var å sette spesielt fokus på unge såkalt vellykkede menn. Ofte er det jenter og kvinner som står i fokus når det snakkes om psykisk…

Les mer

Vennskap og gode relasjoner forlenger livet

For å vokse og utvikle oss som menneske på en helhetlig og god måte, er vi avhengig av å være i samspill med omgivelsene. Speile oss i hverandre, utfordre og la oss bli utfordret. Å utvikle den emosjonelle intelligensen er…

Les mer