Mennesket i Fokus

Vårt fokus er kommunikasjon og krisehåndtering
i møtet mellom mennesker.

Mennesket i Fokus tilrettelegger, utvikler og gjennomfører kurs og foredrag.
Vi tilbyr også veiledning og krisehåndtering for enkeltpersoner og par.

Vi hjelper

Vi hjelper deg å skape pusterom i en krevende og hektisk hverdag. Vi skaper rom for ettertanke og refleksjon. Det å få tanker, følelser, ord og handling til å spille sammen er viktig, men det kan være vanskelig. Derfor er vårt fokus kommunikasjon i møtet mellom mennesker.

Vårt mål

Vårt mål er å hjelpe deg til å føle deg tryggere og tydeligere, slik at dine møter med andre kan bli kilder til inspirasjon vekst og utvikling, i motsetning til frustrasjon, stagnasjon og tilbaketrekning. Vi har alle et spesielt ansvar. Den andre skal møtes med respekt, åpenhet og trygghet. For å sikre det, må du først kjenne dette i deg selv.

Hør hva kundene har å si om oss

«Det har vært godt å snakke med Randi og å ha en profesjonell støtte og veileder gjennom en vanskelig livsfase. Jeg hadde ikke klart meg så godt gjennom dette uten henne. Jeg erfarte også egenutvikling og fikk ny kunnskap om meg selv underveis. Hun hjalp meg å finne svarene og tro på styrken jeg allerede hadde inni meg. Og hun var alltid lett tilgjengelig når jeg trengte henne. Helsearbeider, 50 år»

Del av NHIC

Mennesket i Fokus har nå blitt del av NHIC, Nordic Human Innovation Center.
 
Et kompetansesenter for helhetlig helse og livsmestring med mennesket i fokus.
Vår visjon: Vi utvikler bærekraftige mennesker som skaper resultater!
Besøk oss på vår nye hjemmeside: https://nhic.no/

Vi er takknemlige for alle som følger oss på SoMe:

Bli med på kurs:
Førstehjelp ved selvmordsfare

Selvmord er et komplekst samfunnsproblem. Mange kan lære å gi førstehjelp ved selvmordsfare. Kurset gir handlingskompetanse som kan bidra til å redde liv.
Kun få plasser ledig!

Har du selvmordstanker, er det viktig å vite at du ikke er alene om å ha det slik. Les mer om det her.


TEFT®-metoden hjelper deg til å være fullt og helt tilstede i øyeblikket

Et helhetlig ledelse- og kommunikasjons-verktøy og metode som kan brukes både i jobb og privatliv. Verktøyet hjelper deg og dine medarbeidere å få mer oversikt og fokus. 

Dette gir igjen mer energi, overskudd, glede og mening i hverdagen!

Våre kurs og foredrag

For Hjelpere

TEFT®-kurs
Hvem hjelper hjelperen
Vivat Førstehjelpskurs ved selvmordsfare
Stressmestringskurs
Latterkurs
Fargeriktpåfyll

Veiledning og coaching for enkeltpersoner og par

For BEDRIFTER

TEFT®-kurs
Vivat Førstehjelpskurs ved selvmordsfare
Stressmestringskurs

Veiledning og Coaching for enkeltpersoner

For Privatpersoner

Samlivskurs
    PREP/Bufferkurs
Vivat Førstehjelpskurs ved selvmordsfare
Stressmestringskurs
Latterkurs
Fargeriktpåfyll

Veiledning og Coaching For enkeltpersoner og par

Individuell Terapi

PARTERAPI

Vi hjelper deg til å være fullt og helt tilstede i øyeblikket.