Mennesket i Fokus

Vårt fokus er kommunikasjon og krisehåndtering
i møtet mellom mennesker.

Mennesket i Fokus tilrettelegger, utvikler og gjennomfører kurs og foredrag.
Vi tilbyr også veiledning og krisehåndtering for enkeltpersoner og par.

Vi hjelper

Vi hjelper deg å skape pusterom i en krevende og hektisk hverdag. Vi skaper rom for ettertanke og refleksjon. Det å få tanker, følelser, ord og handling til å spille sammen er viktig, men det kan være vanskelig. Derfor er vårt fokus kommunikasjon i møtet mellom mennesker.

Vårt mål

Vårt mål er å hjelpe deg til å føle deg tryggere og tydeligere, slik at dine møter med andre kan bli kilder til inspirasjon vekst og utvikling, i motsetning til frustrasjon, stagnasjon og tilbaketrekning. Vi har alle et spesielt ansvar. Den andre skal møtes med respekt, åpenhet og trygghet. For å sikre det, må du først kjenne dette i deg selv.

TEFT®-metoden hjelper deg til å være fullt og helt tilstede i øyeblikket

Et helhetlig ledelse- og kommunikasjons-verktøy og metode som kan brukes både i jobb og privatliv. Verktøyet hjelper deg og dine medarbeidere å få mer oversikt og fokus. 

Dette gir igjen mer energi, overskudd, glede og mening i hverdagen!

Våre kurs og foredrag

For Hjelpere

TEFT®-kurs
Hvem hjelper hjelperen
Vivat Førstehjelpskurs ved selvmordsfare
Stressmestringskurs
Latterkurs
Fargeriktpåfyll

Veiledning og coaching for enkeltpersoner og par

For BEDRIFTER

TEFT®-kurs
Vivat Førstehjelpskurs ved selvmordsfare
Stressmestringskurs

Veiledning og Coaching for enkeltpersoner

For Privatpersoner

Samlivskurs
    PREP/Bufferkurs
Vivat Førstehjelpskurs ved selvmordsfare
Stressmestringskurs
Latterkurs
Fargeriktpåfyll

Veiledning og Coaching For enkeltpersoner og par

Individuell Terapi

PARTERAPI

Vi hjelper deg til å være fullt og helt tilstede i øyeblikket.